Về chúng tôi

Xenia Foundation là một tổ chức phi chính phủ trẻ, tập trung hỗ trợ những người kém may mắn trong cộng đồng Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng trung tâm của riêng mình, tại đó trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có thể học các kiến thức cơ bản về CNTT để đạt được sự nghiệp bền vững trong lĩnh vực CNTT, do đó cung cấp sự an toàn tài chính bền vững cho những người thụ hưởng.

Chúng tôi nỗ lực để mang lại tương lai bền vững cho người khác.

Cung cấp điều kiện tốt hơn cho môi trường xung quanh

Đối với những người có niềm đam mê về Công nghệ, chúng tôi tin rằng họ vẫn có thể học và thành thạo các kỹ năng của mình mặc dù họ không thể tham gia các lớp học. Với kinh nghiệm và mạng lưới các chuyên gia kinh doanh của mình, chúng tôi có thể trở thành những người cố vấn giỏi giúp họ trau dồi kỹ năng và thiết lập bức tranh tổng thể về CNTT bằng cách chia sẻ những câu chuyện thực tế, những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi.

Hỗ trợ trẻ em trong hành trình giáo dục

Đối với những người có niềm đam mê về Công nghệ, chúng tôi tin rằng họ vẫn có thể học và thành thạo các kỹ năng của mình mặc dù họ không thể tham gia các lớp học. Với kinh nghiệm và mạng lưới các chuyên gia kinh doanh của mình, chúng tôi có thể trở thành những người cố vấn giỏi giúp họ trau dồi kỹ năng và thiết lập bức tranh tổng thể về CNTT bằng cách chia sẻ những câu chuyện thực tế, những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi.

Mang lại hạnh phúc cho người khác

Đối với những người có niềm đam mê về Công nghệ, chúng tôi tin rằng họ vẫn có thể học và thành thạo các kỹ năng của mình mặc dù họ không thể tham gia các lớp học. Với kinh nghiệm và mạng lưới các chuyên gia kinh doanh của mình, chúng tôi có thể trở thành những người cố vấn giỏi giúp họ trau dồi kỹ năng và thiết lập bức tranh tổng thể về CNTT bằng cách chia sẻ những câu chuyện thực tế, những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim quis cursus feugiat arcu massa dictum imperdiet. Aliquet auctor etiam lectus iaculis. Eu dignissim vivamus sed ornare scelerisque faucibus dui blandit.

- Will Macfarlane, CEO of Xenia Tech

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim quis cursus feugiat arcu massa dictum imperdiet. Aliquet auctor etiam lectus iaculis. Eu dignissim vivamus sed ornare scelerisque faucibus dui blandit.

- Will Macfarlane, CEO of Xenia Tech

Xây dựng với ít nỗ lực hơn